InkedToppvagen_12A_1301_12036403 (2)_LI

Toppen på Toppvägen

Nu kan vi erbjuda en tomt i populära Näset. Tomten, som säljs av Göteborgs Stad, är ej knuten till någon husleverantör, utan här finns möjligheten att uppföra hus i egen regi. Detaljplanen medger uppförande av ett fristående hus. Byggnadshöjd max 4,0 meter. Kommunalt vatten och avlopp finns i anslutning till tomten. För mer information, se information i detaljplanen som ligger under "Dokument" där man även hittar kartor, kostnadsförslag för vatten/avlopp samt diverse länkar. På Toppvägen 12A erbjuds ett läge med närhet till härliga naturområden och havet. Bekvämt avstånd till skola, förskola och kommunikation nära till hands. Promenadväg till busshållplats. Välkomna att anmäla ert intresse!

Övrigt

Vid köp av fastighet/tomt och byggnation av hus tillkommer det diverse kostnader. Exempelvis lagfart, inteckningar/pantbrev, planavgift, bygglov, nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll, anslutningskostnader för vatten/avlopp och el.

För obebyggd tomt betalas statlig fastighetsskatt med f n 1,0 procent av taxeringsvärdet. Först när ett nyuppfört småhus är färdigställt och har fått ett värdeår vid fastighetstaxeringen, övergår småhuset och tillhörande tomtmark till systemet med kommunal fastighetsavgift. Småhus nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) har f n hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år.

Fastigheten/tomten säljs med friskrivningsklausul. Detta innebär att man efter köpet inte kan göra anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Information avseende kostnader i samband med köp av fastighet/tomt och byggnation har köparen ansvaret att själv kontrollera. Gäller även information avseende detaljplan, ritningar, bygglov m m.

Budhistorik - Budgivning pågår

Budgivare 11 Bud: 3 895 000 kr Datum: 2019-10-15 17:49
Budgivare 3 Bud: 3 885 000 kr Datum: 2019-10-15 17:25
Budgivare 11 Bud: 3 875 000 kr Datum: 2019-10-15 15:39
Budgivare 3 Bud: 3 850 000 kr Datum: 2019-10-14 17:25
Budgivare 10 Bud: 3 800 000 kr Datum: 2019-10-14 13:30
Budgivare 4 Bud: 3 750 000 kr Datum: 2019-10-14 13:25
Budgivare 10 Bud: 3 700 000 kr Datum: 2019-10-14 12:58
Budgivare 4 Bud: 3 500 000 kr Datum: 2019-10-14 12:40
Budgivare 4 Bud: 350 000 kr Datum: 2019-10-14 12:39
Budgivare 5 Bud: 3 450 000 kr Datum: 2019-10-13 22:21
Budgivare 6 Bud: 3 400 000 kr Datum: 2019-10-13 15:02
Budgivare 5 Bud: 3 350 000 kr Datum: 2019-10-12 20:44
Budgivare 3 Bud: 3 300 000 kr Datum: 2019-10-12 15:15
Budgivare 5 Bud: 3 250 000 kr Datum: 2019-10-11 21:34
Budgivare 9 Bud: 3 200 000 kr Datum: 2019-10-11 19:42
Budgivare 4 Bud: 3 100 000 kr Datum: 2019-10-11 18:02
Budgivare 8 Bud: 2 900 000 kr Datum: 2019-10-11 17:26
Budgivare 7 Bud: 2 825 000 kr Datum: 2019-10-11 17:18
Budgivare 6 Bud: 2 800 000 kr Datum: 2019-10-11 13:11
Budgivare 3 Bud: 2 750 000 kr Datum: 2019-10-11 08:34
Budgivare 5 Bud: 2 700 000 kr Datum: 2019-10-10 14:37
Budgivare 4 Bud: 2 600 000 kr Datum: 2019-10-10 07:57
Budgivare 3 Bud: 2 500 000 kr Datum: 2019-10-09 14:04
Budgivare 2 Bud: 2 000 000 kr Datum: 2019-10-09 13:11

Visningar

För visning ring Stefan Svensson
031-303 03 02

Kontaktinformation

Fakta

Pris: 3 250 000 kr som utgångspris
Adress: Toppvägen 12A
Fastighetsbeteckning: NÄSET 100:7
Ägandeform: Friköpt - Tomt
Kommun: Göteborg
Område: Näset
Tomtarea 996 Kvm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vatter och avlopp: Kommunalt vatten året om.. Kommunalt avlopp.
Taxeringsvärde totalt: 2797000 kr
Taxeringsvärde tomt: 2797000 kr
Taxeringsår: 2018
Taxeringskod: 210
Servitut: Nyttjanderätt

Dokument

Alla bilder

InkedToppvagen_12A_1301_12036403 (2)_LI InkedToppvagen_12A_1301_12036401 (2)_LI InkedToppvagen_12A_1301_12036397 (1)_LI InkedToppvagen_12A_1301_12036395 (1)_LI

Karta